Безлекарства - НАЧАЛО

остеохондроза -  лечение без лекарства                           

...да  се  излекуваме  сами ,  да възстановим   нормалното си състояние на здраве  без да ходим по лекари и аптеки,  да  спрем  да  харчим  за ненужни  химически лекарства , които със своите странични ефекти  бавно и  неусетно  влошават работата на други наши органи и системи, което  ни  води  отново  в  аптеката  за  нови лекарства  и ...  колелото се завърта  и  ни вкарва  в  безизходицата  на  безкрайната  зависимост и безкрайните разходи ... докато все още има резерв в телата  и  джобовете  ни ... тук  ще разглеждаме  само безвредни и безопасни  физикални устройства , които  действат  локалносамо на местото на болката , като  не  засягат  останалите органи  и поради  това  нямат   вредните  странични ефекти  на  химическите лекарства…


 НАЧАЛО
          

     Остеохондрозата ( от osteon-кост и chondros-хрущял )  включва   група

      деганеративни заболявания , които   засягат ставния хрущяли нормалното

      костно формиране.

     Коварството на остеохондрозата на гръбнака се състои в бавното едва

     уловимо поразяване на организма от вътре.Могат да минат години
 
     преди болният гръбнак да подаде сигнал за бедствие

      Според  местата на проявление биват ставни , извънставни и такива на гръб-

      начния стълб.

      Заболяването  атакува  обикновено хората над 30 години , но понякога първите

      симптоми се появяват още на 15-20-години.

      Ос­те­о­хон­д­ро­за­та  на   гръб­нач­ния   стълб   може   да   бъде шийна , гръдна  и

      поясно-кръстна.

      Това  е  за­бо­ля­ва­не ,  при ко­е­то  настъп­ват па­то­ло­гич­ни   из­ме­не­ния  в   меж­ду-

      п­реш­лен­ни­те   дис­ко­ве  в  хру­щял­ни­те  въз­ли , а  съ­що  и  в  меж­дуп­реш­лен­ни­те

      ста­ви.

      Симптоми:

      >  скованост , болки   в  гърба , раменете , врата , краката , изтръпване  нa

          крайниците;

      >  при шийната остеохондрозачесто се появява  главоболие, световъртеж,

          изтръпванеи болки в ръцетеили пръстите;

      >  при гръдната остеохондроза можа да се наблюдава  нарушение  в работата

          на вътрешните органи;

      Болките в  ставите освен   на остеохондроза може да са прояваи на артрити,

      артрози , периостити ,травми ,разтежения,изкълчвания и др.

      Наличните  лекарства  не  могат  да  излекуват остеохондрозата  а  и  не  може 

      да  се   прилагат  продължително  време. Получава  се  така , че  в  следствие  на 

      дълготрайни опити за лечение с  неподходящи  средства заболяването се  хрони-

      фицира и  ефекта на  лекарствата намалява докато напълно се загуби.

      Обезболяващите  пък увреждатнепоправимо  храносмилателната система.

      Сигурно сте чували израза "това боли 40 дни след смъртта".  С това  твърдение

      медицината цели   само да прикрие своето безсилие пред едно иначе напълно

      лечимо заболяване , особено когато се намира в начален стадий и без да се

      губи  време се приложи  правилното лечение. Всъщност   не става  въпрос за

      незнание а за нежелание. И тук възниква справедливият въпрос : "Защо?"

      Защото   цялата   съвременна медицина е крайно комерсиализирана , тя  е пре

      върната  в  една  огромна машина за пари. Всички,от огромните фармацев-

      тични  корпорации  през стотиците  хиляди  болници , милионите аптеки , меди-

      цинските  учебни  заведения  до  последното  джипи  имат  интерес  ние да сме

      хронично болни  защото само така тя получава непрекъснато  "своя"  дял от

      нашите пари.

      Цялата тази многоглава хидра няма интерес ние да сме здрави но не иска и да

      умрем . Тя  има интерес  само от  живи но хронично болни хора – само така

      ни държи здраво в лапите си.

      Затова  и  всички  нейни  действия са насочени натам  - да лекува следствието

      безда докосва причината , за да може да ни "дои" до гроб...


      В цялата тази мрачна картина , която ви обрисувах има само един светъл лъч

      и той се казва  физиотерапия . Използването на  физикални методи за  лече-

      ние  е   нискоинвазивно  и   безвредно  при  спазване  на  определени  прости

      правила , за което не се нуждаете от медицинско  образование  и  можете да

      се лекувате сами.

      Разбира се не е нито  лесно нито евтино винаги ,когато те  "стегне кръста" да

      тичаш  при  джипито  за  направление  /ако ти даде!/  и  после  в  болницата  на

      физиотерапия  (обикновено от 5 до 15 поредни дни) , най-често 10.

      А колко струват процедурите "на частно"- от 5 до 20 лева на процедура.

                                               Сега го умножете по 10 !

      За много по - малка сума от тая , която ще похарчите само за един ( ! )  цикъл 

      на лечение ( и  то само  на  това заболяване ) можете  да  имате  едно  малко

      апаратче у дома , с което при нужда да си решавате проблема .

      При  удобството  на  своя  дом , докато гледате телевизия  или  правите нещо

      друго.

      Както    ще   видите   по -  нататък   в   Методики   за  лечение  , технологията
    
      "Светомагнитна  терапия " 
е   ефективна   за  лечение  и  на 
много други

         заболявания
.                                          
                                                                           напред>>

Copyright MyCorp © 2016
  • Направи си сайт
  • Всичко за уеб-майстора
  • Програми за всички
  • Светът на забавленията
  • Най-добрите сайтове в Рунет
  • Кулинарни рецепти
  •